Denne netbutik bruger cookies til at give dig den bedste shoppingoplevelse. Dermed bliver sessionsoplysninger eller sprogindstillinger gemt på din computer. Uden cookies er udbuddet af online butikens funktionalitet begrænset. Hvis du ikke er enig, bedes du klikke her.

Afbestillingsregler

Afbestillingsregler og afbestillingsblanket
Forbrugerne har ret til en fortrydelses i henhold til følgende betingelser, hvor forbrugeren er en fysisk person, der indgår en transaktion til formål, der kan henføres primært hverken kommercielle eller selvstændig erhvervsvirksomhed:

A. Afbestillingspolitik
Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde dit køb inden for fjorten dage uden at give nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udnævnt af dig, har modtaget eller har taget de modtagne varer i besiddelse.

For at udøve din ret, skal du til (Louise Lysdal, Arawazashop.dk, Skytsbjergvej 1, 8472 Sporup, Tlf:. 40999322, e-mail: info@arawazashop.dk) give skriftligt besked herom, (fx et brev eller en mail ), der informerer om din beslutning om at fortryde dit køb. Du kan bruge den vedhæftede formular. Det er dog ikke er påkrævet.

For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af ​​fortrydelsesretten inden udløbet af de fjorten dage.

Konsekvenser af annulleringen
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, har vi lagt alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra de meromkostninger, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden metode til levering end vi tilbyder, billigste Standard skal tilbagebetale straks og senest inden for fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om din annulering af ordren er modtaget hos os.

For denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmetoder, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med dig. I intet tilfælde vil du blive opkrævet for disse afdragsgebyrer. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne.

Du skal returnere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne inden for en frist på fjorten dage.

Du bærer omkostningerne ved at returnere varerne.

Du behøver kun at betale for eventuel forringelse af varernes værdi, hvis et eventuelt værditabet skyldes uforsigtig håndtering af varen.

Udelukkelse eller for tidlig opsigelse af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der er fest, når kontrakten blev indgået nogen medlemsstat i Den Europæiske Union, hvis eneste bopæl og leveringsadresse på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået uden for EU er.

Generelle oplysninger
1) Undgå beskadigelse af varerne. Ret varerne tilbage i deres originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter og send tilbage til os. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sørge for passende emballage for tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Venligst returner ikke varerne til os fri.
3) Bemærk venligst, at ovennævnte punkter 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Tilbagekaldelsesformular
Hvis du vil tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.

til

Arawaza Danmark
v/Louise Lysdal
Skytsbjergvej 1
8472 Sporup
Danmark
Tel.: + 45 40999322
E-Mail: info@arawazashop.dk

Jeg / vi (*) hermed opsige kontrakten, der er indgået af mig / os (*) for køb af følgende varer (*) / levering af følgende tjeneste (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt på (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbrugeren

________________________________________________________
Adresse til forbrugeren

________________________________________________________
Underskrift af forbruger (er) (kun når meddelelsen er på papir)

_________________________
Dato

(*) Kan slettes efter behov